logo

Running Club Time Trial - Wednesday, 26 Jun 2019

Run Time Keepers / Helpers
Personal Best
New Runner
25 Runs (bronze)
50 Runs (silver)
100 Runs (gold)
Overall 5km run results
Position
Name
Time
Pace (km)
PB Time
PB Pace
PB Date
TT runs
1
00:21:06
04:13
00:20:30
04:06
24 Oct 2018
26
2
00:22:00
04:24
00:21:30
04:18
05 Jun 2019
5
3
00:23:12
04:38
00:23:12
04:38
12 Jun 2019
27
4
00:25:17
05:03
00:25:17
05:03
26 Jun 2019
2
5
00:27:43
05:32
00:27:20
05:28
10 Apr 2019
11
6
00:29:32
05:54
00:29:32
05:54
26 Jun 2019
1
7
00:29:40
05:56
00:29:40
05:56
26 Jun 2019
1
8
00:30:20
06:04
00:26:52
05:22
30 Aug 2017
24
Mens 5km run results
Position
Name
Time
Pace (km)
PB Time
PB Pace
PB Date
TT runs
1
00:21:06
04:13
00:20:30
04:06
24 Oct 2018
26
2
00:22:00
04:24
00:21:30
04:18
05 Jun 2019
5
3
00:23:12
04:38
00:23:12
04:38
12 Jun 2019
27
4
00:25:17
05:03
00:25:17
05:03
26 Jun 2019
2
5
00:27:43
05:32
00:27:20
05:28
10 Apr 2019
11
6
00:29:40
05:56
00:29:40
05:56
26 Jun 2019
1
Ladies 5km run results
Position
Name
Time
Pace (km)
PB Time
PB Pace
PB Date
TT runs
1
00:29:32
05:54
00:29:32
05:54
26 Jun 2019
1
2
00:30:20
06:04
00:26:52
05:22
30 Aug 2017
24