logo

Running Club Time Trial - Wednesday, 19 Apr 2023

Run Time Keepers / Helpers
Personal Best
New Runner
25 Runs (bronze)
50 Runs (silver)
100 Runs (gold)
Overall 5km run results
Position
Name
Time
Pace (km)
PB Time
PB Pace
PB Date
TT runs
1
00:20:45
04:09
00:20:17
04:03
10 Aug 2022
13
2
00:28:23
05:40
00:28:23
05:40
19 Apr 2023
1
3
00:28:53
05:46
00:26:19
05:15
01 Dec 2021
43
4
00:28:55
05:47
00:28:55
05:47
19 Apr 2023
2
5
00:31:30
06:18
00:26:11
05:14
18 Jul 2018
124
6
00:34:01
06:48
00:32:42
06:32
22 Feb 2023
26
7
00:39:15
07:51
00:33:59
06:47
15 Mar 2023
4
Mens 5km run results
Position
Name
Time
Pace (km)
PB Time
PB Pace
PB Date
TT runs
1
00:20:45
04:09
00:20:17
04:03
10 Aug 2022
13
2
00:28:23
05:40
00:28:23
05:40
19 Apr 2023
1
3
00:28:53
05:46
00:26:19
05:15
01 Dec 2021
43
4
00:31:30
06:18
00:26:11
05:14
18 Jul 2018
124
Ladies 5km run results
Position
Name
Time
Pace (km)
PB Time
PB Pace
PB Date
TT runs
1
00:28:55
05:47
00:28:55
05:47
19 Apr 2023
2
2
00:34:01
06:48
00:32:42
06:32
22 Feb 2023
26
3
00:39:15
07:51
00:33:59
06:47
15 Mar 2023
4
Overall 8km run results
Position
Name
Time
Pace (km)
PB Time
PB Pace
PB Date
TT runs
1
00:32:53
04:06
00:31:36
03:57
19 Feb 2020
56
2
00:41:40
05:12
00:41:40
05:12
19 Apr 2023
3
3
00:46:53
05:51
00:41:05
05:08
17 Feb 2021
90
4
00:46:53
05:51
00:44:20
05:32
29 Jan 2020
106
Mens 8km run results
Position
Name
Time
Pace (km)
PB Time
PB Pace
PB Date
TT runs
1
00:32:53
04:06
00:31:36
03:57
19 Feb 2020
56
2
00:41:40
05:12
00:41:40
05:12
19 Apr 2023
3
3
00:46:53
05:51
00:41:05
05:08
17 Feb 2021
90
Ladies 8km run results
Position
Name
Time
Pace (km)
PB Time
PB Pace
PB Date
TT runs
1
00:46:53
05:51
00:44:20
05:32
29 Jan 2020
106